R型线夹

技术资料
原材料 符合UL标准的PA66
防火等级 94 V-2
颜色 白色,黑色
温度 -20℃ ~+ 85℃
安装方法 螺丝
特征

• 将电线或电缆插入夹具中,用螺丝将夹具固定在底板上

• 特殊材料,如 v0,uv,耐热性可根据客户要求提供

 

R型线夹 河南泉象实业有限公司
型号 尺寸  
1000根/包 100根/包 Φ 毫米(英寸) L 毫米(英寸) B 毫米(英寸) C 毫米(英寸) D 孔径
GCL-1/8S GCL-1/8SC 3.3(0.130) 8.2 (0.323) 9.1 (0.358) 1.27 (0.050) Φ5.45 for #5
GCL-3/16S GCL-3/16SC 4.8(0.189) 9.6 (0.378) 9.1 (0.358) 1.27 (0.050)
GCL-1/4S GCL-1/4SC 6.6(0.260) 10.3 (0.406) 9.1 (0.358) 1.27 (0.050)
GCL-5/16S GCL-5/16SC 7.8(0.307) 10.6 (0.417) 9.1 (0.358) 1.27 (0.050)
GCL-3/8S GCL-3/8SC 9.7(0.382) 11.9 (0.469) 9.2 (0.362) 1.27 (0.050)
GCL-1/8 GCL-1/8C 2.9(0.114) 9.1 (0.358) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-1/4 GCL-1/4C 5.9(0.232) 11.4 (0.449) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-3/8 GCL-3/8C 9.1(0.358) 13.4 (0.528) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-1/2 GCL-1/2C 12.2(0.480) 15.0 (0.591) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-9/16 GCL-9/16C 13.8(0.543) 15.8 (0.622) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-3/4 GCL-3/4C 18.6(0.732) 19.8 (0.780) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-7/8 GCL-7/8C 21.8(0.858) 21.4 (0.843) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-1 GCL-1C 27.5(1.082) 22(0.866) 12.7 (0.500) 1.5 (0.059)
GCL-1 1/4 GCL-1 1/4C 33(1.299) 27(1.062) 13(0.511) 5.5(0.216)

包装

    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司

在线留言

感谢您的关注。 如有疑问或意见,请使用以下信息。 我们期待着您的佳音。

  • *
  • *
0

这是您的查询清单

要求提供有关以下产品的信息:
请输入您的联系方式:
  • *
  • *